Vår historie

Nøstret ble startet i 1961 av diakon Edvin Haugsvær etter et initiativ fra Oslo Kommune. Tilbudet var organisert under Dikemark sykehus og senere Lovisenberg Diakonale sykehus.

I 1994 ble Alf Jakobsen ansatt som bestyrer. To år senere overtok Jakobsen som eier av Nøstret og Edvin Haugsvær gikk over i pensjonisttilværelse som Nøstrets nærmeste nabo.

I 2001 ble Nøstret utvidet med 30 plasser i det som tidligere het Tyrifjordheimen.

Nøstret var en del av spesialisthelsetjenesten helt frem til 2004. Siden den gang har Nøstret vært helt privat drevet og har levert bo- og omsorgstilbud til mange Norske kommuner ved siden av Oslo.

I 2009 ble vårt tilbud utvidet med et nytt botilbud på Kroksund, rett ved Tyrifjorden. Det nye tilbudet ligger nært offentlig transport, butikk, hotell og restaurant.

I 2013 fikk Nøstret et helt nytt bygg med enkeltrom med bad. Den store terrassen har en av de vakreste utsiktene over Tyrifjorden. Bygget har i tillegg et stort aktivitetsrom med treningsapparater, kjøkken og TV-krok.

Våre ansatte

På Nøstret møter man profesjonelle fagpersoner med ulik bakgrunn. Her arbeider blant annet sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, miljøterapeuter, psykiater, musikkpedagog, kokker, vaktmestere og dyktige assistenter med lang erfaring.

Vårt personell har kompetanse på å ivareta beboernes somatiske, medisinske, psykiatriske, sosiale og miljøterapeutiske behov, helt opp til spesialisthelsetjenestenivå. Våre medarbeidere har i gjennomsnitt arbeidet med målgruppen i ca. 10 år.

Bærekraft hos Nøstret

Ønsker du mer informasjon?

Startside

Hverdagen vår

Vårt tilbud

Om oss