Bærekraft hos Nøstret

Nøstrets overholdelse av åpenhetsloven

Nøstret jobber kontinuerlig med å sikre at virksomheten ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold jf. den norske åpenhetsloven.

Ønsker du mer informasjon?

Startside

Hverdagen vår

Vårt tilbud

Om oss