Hverdagstrygghet i 60 år

Nøstret Bo- Og Omsorgsenter tilbyr hverdagstrygghet gjennom lang erfaring og høy kompetanse.

Nøstrets styrke er vår kompetanse innen psykisk helse. Siden 1961 har vi lagt til rette for trygge relasjoner i fantastiske omgivelser ved Tyrifjorden.

åker prestekrage

Vår målgruppe

Vår målgruppe er mennesker med behov for tett oppfølging av sin psykiske helse.

Kompetansen vår omfatter også oppfølging av tilleggsutfordringer f.eks rundt rushistorie og somatisk helse.

Omsorgssenter som kan dekke behov for bistand og trygghet

Nøstret Bo- Og Omsorgsenter skal bistå beboeren i å mestre sitt eget liv, og gi best mulig livskvalitet i et trygt hjem. Vi tilbyr somatisk og psykiatrisk oppfølging sammen med oppfølging av dagliglivets aktiviteter.

nøstret omsorg

Ønsker du mer informasjon?

Startside

Hverdagen vår

Vårt tilbud

Om oss