Aktiviteter

Beboerne tilbys både individuelle aktiviteter, faste fellesaktiviteter, kortere og lengre turer. Vår aktivitetsleder samarbeider med beboerne og kollegaer i utviklingen av aktivitetstilbudet.

Aktivitetene skal legge til rette for samhandling, fysisk aktivitet, mestring, livsglede og relasjonsbygging.

60330247_2047697895524433_5515383387029766144_n
64431300_2065700473724175_2794747902545625088_n

Blant våre aktiviteter har vi  også overnattingsturer. Vi har i mange år reist til Eidene, som ligger på Tjøme, og til Merket som ligger i Valdres. Begge er Rødekorssenter som er godt tilrettelagt våre behov.

Vi tilbyr aktivitet hos «Hest og mestring», som er en godkjent «inn på tunet» gård. De tilbyr ulike aktiviteter med fokus på mestring, mening, utvikling og trivsel.

På gården er vi med på stell og daglig håndtering av dyrene i tillegg til ridning, for de som ønsker det. Vi arbeider også med ulike oppgaver basert på årstid.

Noen av aktivitetene vi tilbyr våre beboere er:

Venner og familie

Vi tror at gode relasjoner gir hverdagstrygghet. På Nøstret er vi spesielt opptatt av å invitere til et godt samarbeid med beboerens familie og nærmeste.

Beboernes nettverk er viktige deltakere, både i samarbeidsmøter og på våre faste arrangementer gjennom året. Vi tilrettelegger best mulig slik at våre beboere kan ha et sosialt nettverk i henhold til sine behov og ønsker.

Ønsker du mer informasjon?

Startside

Hverdagen vår

Vårt tilbud

Om oss