Bønsnesveien 171, 3530 Røyse

Kontaktpersoner

Hilde B. Moe

Virksomhetsleder

Heidi Lien

Avdelingsleder Nøstret 1

Elin B. Braathen

Avdelingsleder Nøstret 2

Lene Pedersen

Avdelingsleder Kroksund

Håvard B. Jacobsen

Administrerende direktør

Anne J. Strand

Turnusansvarlig/ kjøkkenleder/ renholdsleder

Lene Åsli

Aktivitetsleder/miljøterapeut

Hilde Gulbrandsen

Regnskap