Våre tjenester

Nøstret tilbyr hverdagstrygghet gjennom:

 • Et tilpasset omsorgstilbud, som er stabilt, forutsigbart og med trygge rammer
 • Regelmessig oppfølging av både fysisk og psykisk helse
 • En tilpasset bolig i vakre omgivelser
 • Lang erfaring og profesjonelle medarbeidere som er tilstede, over tid
 • Et bredt aktivitetstilbud som er tilpasset til, og utviklet med, våre beboere
 • Samarbeidet med beboerens familie og nettverk
 • Ett tett samarbeid med andre tjenester

Servicetjenester

Nøstret tilbyr også en rekke servicetjenester. Våre kokker tilbereder varierte hjemmelagde måltider.

Kjøkkenet tilpasser kosten til beboernes ønsker og behov. Nøstret har i tillegg et kontor for økonomisk bistand, fast ansatte renholdere, vaktmestere og et eget vaskeri.

Nøstret ønsker å ivareta hele mennesket gjennom å jobbe for et verdig liv i et sosialt fellesskap der man blir akseptert, sett og hørt.

I et miljø preget av forutsigbare rammer opplever våre beboere trygghet, og en hverdag der beboerne får være seg selv og mottar den hjelpen de trenger.

Vårt tilbud har en miljøterapeutisk tilnærming med individuelle tiltak. Sammen med primærkontakt og avdelingsleder bestemmer beboeren hvordan dagen skal se ut, hvilken støtte og hjelp man har behov for.

Nøstrets psykiater følger opp eventuell medisinsk behandling og beboernes psykiske helse. Psykiater bistår personalgruppen, avholder internundervisning og tilbyr jevnlig samtaler med beboerne og familie.

Våre boliger

Våre botilbud strekker seg fra rom med tett tilknytning til personalbase, til leilighet hvor man kan regulere avstand til personalet ut fra forutsetninger og behov.

Tilbudet er lokalisert i Hole kommune og ligger sentrumsnært i Kroksund eller mer tilbaketrukket og skjermet på Røyse.

Våre botilbud har blant annet:

 • Store fellesområder
 • Aktivitetslokaler
 • Stuer, med og uten TV
 • Musikkinstrumenter
 • Flere kjøkken
 • Fantastiske uteområder
 • Treningsrom
 • Store terrasser
 • Nydelig utsikt

Vår vaktmestertjeneste gjør arbeidet med å tilpasse boligen til beboerens behov.

Ønsker du mer informasjon?

Startside

Hverdagen vår

Vårt tilbud

Om oss