"Vi har gjennom 50 års erfaring opparbeidet et klima hvor vi har stor fokus på profesjonelle og gode relasjoner, der bruker blir møtt med stabilitet og med respekt."

                      

HBM

 

 For å få innblikk i noe av vårt tilbud klikk på nytt om ossDer legger vi ut litt informasjon om aktiviteter og livet på Nøstret.

 

 

Nytt

Uke 44 arrangeres årets fokusuke med spennende foredrag og møter under overskriften "Nøstret - et godt møte". Det vil blant annet bli fokus på arbeidsglede, aktivitet, holdninger, mestring og samhold. Lovvoen skal settes opp i hagen og vil bli benyttet til å skape lun høsthygge.

Hjem

Velkommen til Nøstret Bo- og Omsorgsenter

Nøstret er privat eiet og tilbyr plasser til beboere i kommuner og bydeler som har behov for et trygt bo- og omsorgstilbud til "sine".

Vårt botilbud består av enkeltrom samt rekkehusleiligheter og hybelleiligheter.

Nøstret bo- og omsorgsenter har landlige omgivelser ved Tyrifjorden, med store uteområder og tilgang til blant annet frukthage. Nøstret Kroksund er plassert i umiddelbar nærhet til Tyrifjorden med gode muligheter for badeliv. Ved Kroksund er det gode bussforbindelser til Oslo, Sandvika og Hønefoss. 

Vår personalgruppe er meget stabil og innehar mange års erfaring innenfor vårt arbeidsfelt.