Hverdagstrygghet

Nøstret bo- og omsorgsenter tilbyr hverdagstrygghet gjennom lang erfaring og god kompetanse.

Nøstrets styrke er en spesiell kompetanse på arbeide med mennesker med alvorlige psykiske lidelser opparbeidet gjennom å bygge gode relasjoner over 53 år i fantastiske omgivelser ved Tyrifjorden.

Vår målgruppe

Vår målgruppe er mennesker med behov for tett oppfølging av sin psykiske helse.

Kompetansen vår omfatter også oppfølging av tilleggsutfordringer f.eks rundt rushistorie og somatisk helse.

Omsorgsenter som kan dekke behov for bistand og trygghet

Nøstret bo- og omsorgsenter skal bistå beboeren i å mestre sitt eget liv og gi best mulig livskvalitet i et trygt hjem. Herunder ligger somatisk og psykiatrisk oppfølging sammen med oppfølging av dagliglivets aktiviteter.

Ønsker du mer informasjon?

Startside

Hverdagen vår

Vårt tilbud

Om oss